close
AktualnościAudiobookPolecane

KLUCZ MISTRZA: Świat zewnętrzny jest odbiciem świata wewnętrznego – Stan umysłu jest zależny od tego, co myślimy

Charles F. Haanel po Mistrzowsku przekazuje wiedzę dotyczącą obfitości, powodzenia i zdrowia. Swą wiedzę czerpał nie tylko z teorii, lecz sprawdzał ją w praktyce. Był odnoszącym pokaźne sukcesy przedsiębiorcą, który postanowił podzielić się z ludzkością tajnikami wiedzy o dobrobycie. Powszechnie nazywany jest „Ojcem rozwoju osobistego”. Był wizjonerem, mistykiem, filozofem oraz przywódcą. Prawo przyciągania, przyczyna i skutek, potęga podświadomości, rozróżnienie pomiędzy świadomością biedy i pełni, jednia ludzkiego ducha z wszechogarniającym Duchem to tylko niektóre z wielkich idei, które można znaleźć w dziełach autora pochodzących z początku zeszłego stulecia. Charles F. Haanel jest bez wątpienia duchowym ojcem podstawowych idei takich autorów jak Joseph Murphy, czy Bärbel Mohr. Napoleon Hill, autor wielu znanych książek dotyczących sukcesu osobistego i obfitości napisał do autora: „Mój obecny sukces wynika we wielkim stopniu z podążania za zasadami przekazanymi w Metodzie Klucza Mistrzów”.

…Pokazuje, że Prawo Przyciągania jest fundamentalne i wieczne i że nie ma ucieczki od skutków jego działania.
…Określa i wskazuje źródło wszystkich wielkich, szlachetnych, wspaniałych myśli i idei, wyjaśnia dlaczego i kiedy jesteśmy nagle obdarzeni taktem, instynktem, odwagą, roztropnością i inspiracją.

…Wyjaśnia dlaczego ci, którzy są świadomi rządzących praw w świecie mentalnym, są w stanie coś dokończyć, osiągnąć cel, zostać pisarzami, autorami, ministrami czy przemysłowcami i dlaczego wszyscy inni muszą poprzestać na wykorzystywaniu 10% (lub mniej) swoich zdolności.
…Mówi o metodzie, dzięki której możesz skonstruować matryce lub model, z której powstanie twoja przyszłość. Mówi, jak możesz zrobić ją wielką i wspaniałą. Wyjaśnia, że nie jesteś ograniczony kosztami lub materiałem, że też nikt inny cię nie ogranicza lecz jedynie ty sam ograniczasz siebie.

…Sugeruje metody i plany, które, jeśli będą realizowane z pełnią wiary i z pełnym zaangażowaniem, doprowadzą cię do celu zgodnie z pierwotnym założeniem i myślą.Fragment książki
Część pierwsza
MOC ŚWIADOMOŚCI
W tej części poznasz warunki posiadania, przyczyny wszelkich sukcesów, źródła strat i innych trudnych doświadczeń życiowych. Dowiesz się jak generować silę, która je wytwarza. Znajdziesz opis świata wewnętrznego i systemów nim zarządzających oraz sposoby umożliwiające rozwiązanie każdego problemu życiowego. Dowiesz się, w jaki sposób praktyczni mężczyźni i praktyczne kobiety znajdują odwagę, siłę, nadzieję, entuzjazm i zaufanie do własnej inteligencji i mądrości i jak realizują swoje marzenia. Poznasz sposoby, które pozwolą ci uzyskać wydajność i utrzymywać ją oraz dzięki którym możesz przejąć kontrolę nad swoją przyszłością, by nie pozostawać pod wpływem niepewnych sił zewnętrznych i nie być zależnym od cudzych kaprysów. Dowiesz się, jak znaleźć przyczynę każdej sytuacji, każdego doświadczenia i genezę każdej siły. Znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego koniecznym jest, by te siły były pod naszą ścisłą kontrolą.
Pragniemy wnieść do swojego życia więcej energii! Użyjmy jej świadomie. Pragniemy więcej szczęścia? Bierzmy je świadomie. Żyjmy nimi, jeszcze zanim będą nasze i w niedługim czasie stwierdzimy, że nic nie jest w stanie nam ich odebrać. Bogactwa tego świata są płynnie przywiązane do wewnętrznej mocy człowieka, a człowiek sprawuje władzę nad tą mocą. Nie musimy szukać tej mocy, my po prostu mamy ją w sobie. Oczywiście, człowiek chce ją zrozumieć, chce jej użyć, chce ją kontrolować, połączyć się z nią, by iść do przodu i osiągać wyznaczone sobie cele.
Idąc świadomie do przodu, z dnia na dzień uzyskamy coraz większą pewność realizacji postawionego celu. Nasza inspiracja będzie się pogłębiać, plany będą realizowane a my uzyskamy pewność, że świat to nie tylko hałda kamieni i drewna, ale żywa substancja, że świat jest stworzony z bijących ludzkich serc, że świat jest pełen życia i piękna.
Oczywiście, żeby dojść do takiego zrozumienia, trzeba popracować z tą wiedzą, zrozumieć ją, przyswoić jej zasady. Tylko te osoby, które są zdolne zrozumieć tę prawdę, zostaną zainspirowane nowym światłem i siłą. Tylko one zdobędą głęboką wiarę oraz moc, która będzie pogłębiać się z każdym kolejnym dniem. To właśnie one zrealizują swoje marzenia, to ich nadzieje się spełnią, a ich życie nabierze głębi, stanie się pełniejsze i jaśniejsze od dotychczasowego.
1. Stwierdzenie, że potęga zbiera więcej, jest prawdą na każdej płaszczyźnie bytu i że strata prowadzi do jeszcze większych strat – jest jak najbardziej stwierdzeniem prawdziwym.
2. Umysł jest kreatywny, a warunki, środowisko i wszystkie inne doświadczenia życiowe są rezultatem naszych przyzwyczajeń myślowych lub wcześniejszego stanu umysłu.
3. Stan umysłu jest zależny od tego, co myślimy. Dlatego też ukrytą tajemnicą siły każdego sukcesu i posiadania jest zależność od sposobu myślenia.
4. Prawdą jest to, że musimy najpierw być, zanim zrobimy coś, a możemy zrobić to coś tylko w zakresie tego, kim jesteśmy, a to, kim jesteśmy zależy od tego, co myślimy.
5. Nie możemy użyć siły, której nie posiadamy. Jedyną drogą, by zabezpieczyć siłę, jest uzyskanie świadomości tej siły, a nie uzyskamy świadomości siły, dopóki nie zrozumiemy, że cała siła pochodzi z naszego wnętrza.
6. Istnieje świat wewnętrzny i jest to świat myśli, uczuć i mocy. Świat pełen życia i piękna, i choć świat ten jest niewidoczny, jego siły są wszechmocne.
7. Jeśli poznamy ten świat, jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem, znaleźć przyczynę każdego skutku. Jeżeli świat wewnętrzny będzie przedmiotem podlegającym naszej kontroli, to także działanie prawa sity i posiadania będzie podlegać naszej wewnętrznej kontroli.
8. Świat zewnętrzny jest odbiciem świata wewnętrznego. To, co pojawia się na zewnątrz, musiało powstać wewnątrz. W świecie wewnętrznym znajdujemy nieograniczoną mądrość, nieograniczoną siłę, nieograniczoną możliwość dostawy wszystkiego, co czeka na rozwój, rozkwit i wyraz. Jeśli uznamy ten potencjał w świecie wewnętrznym, nabierze on formy w świecie zewnętrznym.
9. Harmonia w świecie wewnętrznym przejawia się w świecie zewnętrznym harmonijnymi, zgodnymi z otoczeniem warunkami, perfekcją i wszystkim, co najlepsze.
Jest podstawą zdrowia i siły.
Jest esencją wszystkich wielkich osiągnięć i sukcesów.
10. Harmonia świata wewnętrznego oznacza umiejętność kontrolowania naszych myśli i określa ich wpływ na doświadczenia, które się nam przydarzają.
11. Harmonia świata wewnętrznego wytwarza optymizm i bogactwo. Bogactwo wewnętrzne wytwarza bogactwo zewnętrzne.
12. Świat zewnętrzny dostosowuje się, odbija warunki i sytuacje wytworzone w świecie wewnętrznym.
Kiedy znajdziemy mądrość w naszym wnętrzu, odkryjemy dotąd głęboko ukryte, wspaniałe możliwości oraz posiądziemy siłę, która pozwoli nam wyrazić te możliwości w świecie zewnętrznym.
14. Gdy uświadomimy sobie mądrość świata wewnętrznego, otworzymy się na tę mądrość i przestawimy się mentalnie. Dzięki temu posiądziemy siłę i mądrość potrzebną do zamanifestowania istoty naszych myśli w harmonijnym procesie.
15. Świat wewnętrzny jest światem praktycznym, w którym silne kobiety i silni mężczyźni generują odwagę, nadzieję, entuzjazm, przekonania, zaufanie i wiarę, co stwarza ich subtelną inteligencję potrzebną do tworzenia własnej wizji oraz praktyczne umiejętności do jej realizacji. (…)

admin5547

The author admin5547

Leave a Response